Súčasnosť je obdobím vzostupu významu elektrických a komunikačných sietí a energetických úspor.

Sme pri tom

Kvalita našich služieb závisí predovšetkým na vedomostiach, schopnostiach
a skúsenostiach ľudí, ktorí na projekte pracujú. Ponúkame istotu, že zákazku bude realizovať
skúsený tím odborníkov, ktorých vyčleníme pre konkrétny projekt.

 
Komunikácia Slaboprúdové rozvody Efektivita Realizácia opratrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov Energia Silnoprúdové zariadenia

EnergiaSilnoprúdové zariadenia

KomunikáciaSlaboprúdové rozvody

EfektivitaRealizácia opatrení
na zvyšovanie energetickej
efektívnosti budov

Referencie

Rekonštrukcia a realizácia silno a slaboprúdových elektrických a svetelných rozvodov budov

Vedecký park UK v Bratislave

Kompletná realizácia štruktúrovanej kabeláže cat 6 vrátane pasívnych prvkov sietí

Zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Dodávka a montáž plastových a hliníkových okenných segmentov

Výstavba zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Výstavba fotovoltaických elektrárni 5x100kWp

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Výstavba fotovoltaických elektrárni 5x100kWp

Informačné a komunikačné technológie (IKT)

Vedecký park UK v Bratislave

Dodávka a montáž kamerového a prístupového systému

Výstavba optických dátových sietí

SANET v Senci

Vybudovanie optickej siete pre SANET v Senci

Výstavba osvetľovacích sústav a verejných osvetlení

Obec Slepčany (okr. Zlaté Moravce)

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Slepčany (okr. Zlaté Moravce)

Výstavba elektrických sietí a zariadení

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Rekonštrukcia trafostanice TS 935

Kontakt

DevelopNet, s.r.o.
Záhumenská 4/F
841 06 Bratislava

IČO: 45565767
IČ DPH: SK2023045123
Bankove spojenie: Tatra Banka, a.s.
2924864107/1100
IBAN: SK 4311000000002924864107

Mobil: +421 907 740 700
E-mail: rastislav.onder(at)developnet.sk
Web: www.developnet.sk

Rastislav Onder

Kontaktná osoba:
Ing. Rastislav Onder

CAPTCHA image for SPAM prevention Ak nemôžete prečítať slovo, skúste iné.

Všetky povinné políčka sú označené “*”
a musia byť vyplnené.